top of page

Hverdagsforvaltning


Du har en viss mengde energi, hvordan forvalter du den på en god måte


Med begrepet hverdagsforvaltning menes det; hvor mange opp gaver har du og hvor mye kapasitet har du til å utføre de oppgavene. Er det en dissonans mellom disse over tid, vil det tære på  deg og de rundt deg. 

Du har en viss mengde energi, hvordan forvalter du den på en god måte slik at du ikke kjører deg tom. 

I mitt arbeid med enkeltindivider, par og familier ser jeg ofte at de har god oversikt over inntekt og utgifter i egen økonomi, men som oftest er de mindre bevist på hva oppgaver i eget liv koster i form av energi. 


Å føle på utilstrekkelighet over lang tid er fysisk og psykisk usundt.


Mennesker som er slitne håndterer livet sitt dårligere, de har lettere for å havne i krangel med partnere, barna sine og med mennesker på arbeidsplassen. Det er sundt å strekke seg og utfordre seg selv i perioder, men det er noe annet å strekke seg over måneder og kanskje år uten at å få rom til å hente seg inn. Å føle på utilstrekkelighet over lang tid er fysisk og psykisk usundt. Derfor er det viktig at en går over energiregnskapet sitt med seg selv og om en er i parforhold med sin partner. 

Når jeg jobber med menneskers egen forvaltning av sin tid og kapasitet. Jobber jeg med bevisstgjøring, men også konkret. Hvordan ser en vanlig dag ut. Hvilken arbeidsoppgaver må løses og hvem skal gjøre dem opp i mot hvor mye kapasitet hver og en har.
bottom of page